Historie

 

Witte Leeu of Witte Leeuw?
In de Middeleeuwen schreef men “leeuw” vaak zonder w.   In Zuid-Afrika schrijft men leeuw en sneeuw nog steeds zonder w. En sinds een paar honderd jaar wordt Oudegracht 249 dus ook De Witte Leeu  (zonder W) genoemd. De Witte Leeu of Witte Leeuw is een redelijke vaak gebruikte naam sinds de Middeleeuwen. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is het de naam van plaatselijke of regionale biermerken, herbergen en uitspanningen.

Naar de herkomst van de naam Witte Leeu van Oudegracht 249 te Utrecht is het enigszins gissen. Aan de overzijde van de Oudegracht, op nummer 277, was indertijd een brouwerij gevestigd met de naam De Witte Leeu. Verder is één der eigenaren van die brouwerij tevens bewoner/eigenaar geweest van nummer 249. In een akte uit 1678 wordt hiervan gewag gemaakt. Het huis zelf dateert vrijwel zeker van vóór 1500!

gevelsteen_600x396

De gevelsteen

Voorgevel 1751

De Witte Leeu anno 1751 (2e huis van links)

22

Gezicht vanaf de Weesbrug 1888

oud document

Notariële akte 18e eeuw

24

Ons huis met de gevelsteen